Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: nariadenie GDPR) a zákonom SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
   
 2. Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením všetkých zmlúv, pričom jeho kontaktnými údajmi sú: web: https://tvojanehnutelnost.sk/, adresa: Veselá 8515/5, 008 01 Prešov,   t.č.: +421908987414, e-mail: kimpanova@tvojanehnutelnost.sk. Sprostredkovateľ informuje klientov o rozsahu príjemcov osobných údajov, ktorý tvoria okrem sprostredkovateľa a subdodávateľov (realitný maklér, právnik) aj znalec, hypotekárny špecialista, banka, katastrálny odbor, správca domu/spoločenstvo vlastníkov, notár, dcérske spoločnosti a/alebo dodávatelia Sprostredkovateľa.
   
 3. Klienti podpisom zmluvy prehlasujú, že im Sprostredkovateľ vysvetlil ich práva ako dotknutej osoby, informoval ich o zavedení bezpečnostných opatrení Sprostredkovateľa ako prevádzkovateľa a o informáciách uvedených v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu.
   
 4. V rozsahu budúcich obchodov budúce zmluvné strany potvrdia, že si vo všeobecne zrozumiteľnej forme spoločne prebrali rozsah spracúvania jednotlivých osobných údajov, účely spracovania osobných údajov a jednoznačne sa zhodli na tom, že osobné údaje uvedené v zmluve sú spracúvané pre potreby plnenia predmetu tejto zmluvy tvoriaceho účel spracovania osobných údajov, ktorá je právnym základom spracovania osobných údajov predávajúceho a  kupujúceho zo strany Sprostredkovateľa a zároveň sa zmluvné strany zhodnú, že právnym základom spracovania osobných údajov predávajúceho a  kupujúceho je aj oprávnený záujem Sprostredkovateľa v pozícii prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR súvisiaci so záujmom Sprostredkovateľa ako prevádzkovateľa uplatniť si nároky na zmluvné pokuty pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy.
   
 5. Doba uchovávania osobných údajov vo vzťahu k zmluve počas jej platnosti a záväznosti a vo vzťahu k oprávnenému záujmu trvá, pokiaľ záujmy a práva dotknutej osoby neprevážia nad záujmami Sprostredkovateľa. Budúci predávajúci a budúci kupujúci majú možnosť, kedykoľvek namietať oprávnený záujem u Sprostredkovateľa.